מאמרים

תלוש שכר במייל

                                                                                                                                                       יולי 2017                                                                                                                                                 אל: מנהל/ת חשבונות חשב שכר     הנדון: “תלוש  מן המציאות” – מהיום תלוש השכר במייל    אושר סופית, עובד יוכל לקבל את תלוש השכר במייל ולא מודפס. תזכורת:  סעיף 24 לחוק הגנת השכר, קובע כי מעסיקים חייבים למסור לעובדים תלוש שכר בכתב. עפ”י התקנה שאושרה, יש אפשרות למעסיק לשלוח […]

שווי שימוש רכב וניכוי הוצאות רכב

                                                                                                                            יולי 2017     אל: חשב החברה מנהלי חשבונות חשבי שכר   הנדון: קילומטראז’ של מיסוי – שווי שימוש רכב וניכוי הוצאות רכב   דברי פתיחה הגדרות ה”רכב” בפקודה ובתקנות הרכב הינן בעלות השלכות רבות, לעניין: שווי שימוש ברכב צמוד ניכוי הוצאות אחזקת רכב היבטי מע”מ לכן, יש חשיבות בהבנת ההגדרות ובאבחנה בין […]

נקודות זיכוי להורים

                                                                                                                                                     יולי 2017                                                                                                        […]

העסקת נוער בחופשת הקיץ

    יולי 2017                                                                                                                                                   אל: מעסיקים מנהלי חשבונות חשבי שכר הנדון: מעסיק נכבד, החופש בפתח אל תהיה במתח         הכול על העסקת נוער בחופשת הקיץ     במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות עד גיל 18 מצטרפים למעגל התעסוקה. להלן תמצית התנאים והחוקים להעסקת בני נוער.   גיל העסקה ניתן להעסיק נער/ה מגיל 14 […]

הודעה בדבר תנאי עבודה

  (בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס”ב – 2002)     1. שם המעביד: ____________ (להלן: “החברה”). כתובת: ___________.   2. שם העובד:_______________ (להלן: “העובד”). ת.ז. : _____________. כתובת : _________________ .   3. תקופת העבודה א. חוזה לתקופה בלתי קצובה – תאריך תחילת עבודה _________________ . ב. חוזה לתקופה קצובה – תאריך תחילת עבודה _________________ . מועד סיום […]

עמודים12345