דיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות ולקופת גמל

ינואר 2019

דיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות ולקופת גמל

המפקחת על הביטוח הגדירה ממשק אחיד לדיווח חסכונות פנסיוניים, המסדיר את אופן העברת דיווח על
הפקדות תשלומים סוציאליים מהמעסיק לגוף המוסדי (חברות ביטוח ובתי השקעות).

רקע חוקי – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) תשע”ד -2014:

הדיווח המקוון הוחל תחילה על מעסיקים עם 100 עובדים ומעלה (החל משכר 01/2016).
החל משכר 01/2019 החובה הנ”ל תחול על מעסיקים עם 10 עובדים ומעלה.
החל משכר 01/2020 החובה תחול על כלל המעסיקים במשק.

התקנות מטילות את מלוא האחריות ליישום ההוראות על המעסיקים.

הנחיות ביצוע

ראשית על המעסיק, שההוראות חלות לגביו לבחור באמצעות מי לבצע את הדיווח המקוון:

1. פורטל מעסיקים של חברות הביטוח.
2. המסלקה הפנסיונית.
3. מתפעל מטעם תוכנת השכר אשר ברשות המעסיק.
4. באמצעות סוכן/מתפעל חיצוני לבחירת המעסיק.

על המעסיק לקבל מחברות הביטוח שאליהם מופקדים הכספים את הנתונים הבאים ולעדכן את מחלקת השכר בחברה בפרטים הבאים:

1. פרטי החברה המנהלת (חברת הביטוח): ח.פ וקוד באוצר.
2. פרטי החשבון של הקופה (בנק, סניף, מספר חשבון) – יש לשים לב שפרטי חשבונות הבנק שונים לרוב בין הפקדות לפנסיה/גמל/השתלמות ולכן יש לקחת פרטי חשבון בנק לכל הפקדה בנפרד.

במסגרת הדיווח המקוון ייכללו הפרטים הבאים:

1. פרטי ההפקדה – פרטי המעסיק, פרטי חברת הביטוח אליה בוצעה ההפקדה, פרטי ההפקדה/התשלום.
2. פרטים בנוגע לכל עובד שבוצעה עבורו הפקדה – פרטי העובד, פרטי חודש התשלום, פירוט שיעורי ההפקדה והסכומים, פירוט הפקדות פטורות (למשל: פיצויים פטורים).
3. פרטי עובד בגינו הופסקו ההפקדות ומדוע (למשל עזיבת עבודה עקב התפטרות).

לאחר הדיווח המקוון יתקבל היזון חוזר ראשוני והיזון חוזר מסכם (הכוונה בהיזון היא למשוב תקין/לא תקין מחברות הביטוח):

1. היזון חוזר ראשוני – עד 3 שעות משידור הקובץ תתקבל הודעה האם מבנה הקובץ תקין טכנית או לא, במידה והקובץ לא תקין טכנית יש לתקן את הקובץ ולשדר שנית.
2. היזון חוזר מסכם – עד 5 ימי עסקים משידור קובץ תקין, חברת הביטוח תדווח על סטטוס קליטת הכספים, כלומר האם הכספים נקלטו ופוזרו בין העובדים בצורה תקינה או שישנה בעיה בקליטת הכספים ופיזורם ואז יש לתקן.

מועדי הפקדת התשלומים והדיווח – כמתחייב בתקנות:

התשלומים יועברו לחברות הביטוח לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:

1. תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
2. תוך 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.

באדיבות מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.