החוק לצמצום השימוש במזומן- המקל והגזר

דצמבר 2018

החוק לצמצום השימוש במזומן- המקל והגזר

החוק כאמור ייכנס לתוקף ב- 1 בינואר 2019 , בחרתי להוסיף הבהרות חשובות עד כמה שניתן:

הגדרות

• החוק חל “עסקה” – מכירה או קניה של נכס או מתן שירות וקבלתו

• “מחיר העסקה”- התמורה שהצדדים הסכימו לכך בעבור הנכס או השירות לרבות מס ערך מוסף.

• בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת כמחיר העסקה.

• דוגמא: בהסכם עם עו”ד למתן שירות גלובלי על בסיס תשלום חודשי, ייחשב כל תשלום כעסקה נפרדת.

• לעומת זאת, בהסכם עם עו”ד למתן שירות לעניין ספציפי/חד פעמי כגון, ליווי הסכם רכישה, טיפול בתביעה, מחיר העסקה יהיה הסך הכולל עבור אותו השירות, גם אם התמורה שולמה בתשלומים.

• הבהרות לעניין “מחיר העסקה”:

בעסקה בה ישנם מספר רוכשים/מוכרים , “מחיר העסקה” לא יפוצל ביניהם.
בעסקת מכר של נכס (להבדיל משירות) כאשר התמורה משולמת בתשלומים יראו את מחיר
העסקה כמחיר הכולל של כל התשלומים.

דוגמאות להפרה/לא הפרה בעת שימוש במזומן

דוגמא- 1

עסקה- נותן שירות במהלך עסקו ללקוח- מחיר העסקה- 3,000 ₪- מחיר העסקה אינו עולה על התקרה (11,000 ) על כן אין הפרה בעת שימוש במזומן.

דוגמא- 2

מחיר עסקה – 30,000 שולם לעוסק 20,000 ₪ במזומן. מכיוון שמחיר העסקה גבוה מ11,000 ₪ יש לבצע חישוב תשלום במזומן: 10% ממחיר העסקה – 30,000 *10%= 3000 ₪ או 11,000 לפי הנמוך. כלומר בעסקה זו השימוש במזומן מוגבל עד 3000 ₪ כלומר: יש כאן הפרה של החוק ב- 17,000 ₪

הסנקציה על הפרה של עוסק -עיצום כספי
שיעור העיצום הכספי נגזר מסכום ההפרה.
סכום ההפרה- הינו סכום התשלום במזומן, מעבר לתקרה/חישוב לפי הנמוך. (לפי הדוגמא 17,000 ₪ )
אם סכום ההפרה עד 25,000 ₪- שיעור העיצום הוא 15% (כלומר לפי הדוגמא 17,000 *15%= 2,550 ₪ סכום העיצום הכספי)
אם סכום ההפרה הינו בטווח 25,000-50,000 ₪- שיעור העיצום הוא 20%
אם סכום ההפרה מעל 50,000 ₪- שיעור העיצום הוא 30%

באדיבות מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.