היעדרות עובד בל”ג בעומר – מידע לעובד/חשב שכר

מאי 2016

 

 

ל”ג בעומר אינו נכלל במסגרת רשימת מועדי ישראל, לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש”ח-1948 .
לפיכך בל”ג בעומר עובד רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה זכאי, בהודעה מראש למעביד כ 30 ימים מראש לפחות .

לפי חוק החופשה השנתית, רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה זכאי במועד שיבחר והחל מיום 31.05.2010 גם באחד מהימים המנויים בתוספת (בין הימים המנויים בסעיף 1 לתוספת מצוי גם ל”ג בעומר), ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות .

עם זאת יש לקחת בחשבון האם חל על המעסיק הסדר אחר (הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג) הקובעים זכאות להיעדרות מהעבודה בתשלום יום בחירה (מגזר פרטי/ציבורי), ובמקרים אלה בדרך כלל על העובד לבחור מתוך רשימת ימים ספציפית (כגון :פורים, ט’ באב, 1 במאי, ל”ג בעומר וכיוצא בזה).

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.