הכסף בזמן ו(לא) במזומן – החוק לצמצום השימוש במזומן

נובמבר 2018

הכסף בזמן ו(לא) במזומן – החוק לצמצום השימוש במזומן

החל מיום 1 בינואר 2019 ייכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן. מטרת החוק להיאבק בהון השחור במשק הישראלי . החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן בש”ח או במט”ח, על המשלם ועל המקבל. על עוסקים ועל אנשים פרטיים.

להלן עיקרי החוק :

• במישור העסקי- בעסקאות שמחירם עולה על סך 11 אלפי ₪ , ייאסר על עוסק לשלם או לקבל מזומן שעולה על 10% ממחיר עסקה או 11 אלפי ₪, הנמוך מביניהם.

• בעסקאות בין עוסקים לתיירים מגבלת הסכום עומדת על 55 אלפי ₪.

• במישור הפרטי- עסקאות בין אנשים פרטיים שאינם עוסקים, ייאסר לשלם או לקבל מזומן שעולה על 10% ממחיר העסקה או 50 אלפי ₪ כנמוך מביניהם.

• במישור עובד מעביד- תשלום בגין שכר עבודה, ייאסר לשלם או לקבל מזומן העולה על 10% מסך התשלום או 11 אלפי ₪ , כנמוך מביניהם.

• החוק חל גם על תרומה מתנה או הלוואה, למעט במישור המשפחתי (קרבה ראשונה)

• אם המזומן עצמו הוא נשוא העסקה ( למשל המרת מט”ח, העברה ) לא יראו בסכום המזומן את מחיר העסקה.

• החוק מגביל שימוש בשיקים פתוחים (שיק ללא שם)- ייאסר על עוסק לקבל או למסור שיקים פתוחים בכל סכום, וייאסר על אדם פרטי לקבל שיק פתוח על סך העולה על 5,000 ₪.

• החוק מגביל הסבת שיק -אסור להסב שיק ואסור לקבל שיק מוסב ,ללא ציון שם ות”ז המסב בשיק.

• עיצום כספי וקנס בשיעורים של 30% – 15% ממחיר העסקה יחולו על מפר חוק זה. פיצול תשלום לצורך התחמקות מהוראות החוק יגרום לעונש מאשר של 3 שנים.

באדיבות מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.