העסקת נוער בחופשת הקיץ

 

 

יולי 2017

                                                                                                                                                 

אל:

מעסיקים

מנהלי חשבונות

חשבי שכר

הנדון: מעסיק נכבד, החופש בפתח אל תהיה במתח

        הכול על העסקת נוער בחופשת הקיץ

 

 

במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות עד גיל 18 מצטרפים למעגל התעסוקה.

להלן תמצית התנאים והחוקים להעסקת בני נוער.

 

גיל העסקה

ניתן להעסיק נער/ה מגיל 14 , בחופשת לימודים רשמית. בתקופת לימודים ניתן להעסיק נער/ה לאחר שעות הלימודים, במידה והוא מעל גיל 16 , ובתנאי שהמעסיק קיבל את מערכת שעות הלימודים של הנער מביה”ס.

 

בדיקות רפואיות

נער/ה המבקש לעבוד, חייב להיבדק אצל רופא משפחה ,ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא אישור רפואי לא ניתן להעסיק נער/ה.

 

ביטול חובת הוצאת פנקס עבודה

בוטל חובת הוצאת הפנקס, אך המעסיק חייב להחזיק במקום העסק אישור רפואי בתוקף+ צילום ת”ז של הנער/ה או של הוריו.

 

מסירת הודעה על תנאי העבודה

בהתאם לחוק הודעה לעובד, חובה למסור לנער/ה שתקופת העסקתו 7 ימים לפחות, תוך 7 ימים מהיום בו החל את עבודתו, מסמך ובו פירוט אשר יכלול את תנאי עבודתו: שעות עבודתו, ימי עבודתו, שכר עבודתו לשעה/חודש, תפקידו והממונה הישיר עליו.

 

שעות עבודה מותרות  והפסקות

עד 8 שעות ביום, במידה ועובד במקום בו עובדים 5 ימים בשבוע, מותר להעסיקו 9 שעות ביום, אך בכול מקרה לא יותר מ 40 שעות שבועיות.

-מעל 6 שעות עבודה, יש להוציא את העובד ל 45 דקות הפסקה, מתוכם 30 דקות ברצף.

 

עבודת לילה

ניתן להעסיק בני נוער, מגיל 16 ומעלה בתקופת חופשת לימודים רשמית, עד לשעה 24:00 . זאת  בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת הנערים הביתה.

 

מנוחה שבועית

חל איסור להעסיק נער/ה  ביום המנוחה השבועי שלו (פרק זמן של 36 שעות), יום המנוחה לפי דתו של העובד: יהודי- שבת, מוסלמי-שישי, נוצרי-ראשון.

 

שכר המינימום

נער/ה עד גיל  16-  זכאי   /ת לתעריף שכר מינימלי בשיעור 70% משכר המינימום במשק.

נער/ה בגיל 16- 17 זכאי/ת לתעריף מינימלי בשיעור 75% משכר המינימום במשק.

נער/ה בגיל 17- 18 זכאי/ת לתעריף מינימלי בשיעור 83% משכר המינימום במשק.

 

שכר המינימום במשק- 5,000  ₪ לחודש, 26.88 ₪ לשעה.

 

 

 

 

 

 

המידע הנ”ל באדיבות מיכה אזולאי, רו”ח  – www.azoulay.co.il

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.