הרחבת מענקים לחודשים ספטמבר-אוקטובר

25.9.2020

אל:
מנכ”ל החברה, סמנכ”ל כספים, חשב החברה, מנהל חשבונות, חשב שכר

 

הנדון: הרחבת מענקים לחודשים ספטמבר-אוקטובר

הממשלה אישרה את התכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית במהלך תקופת הסגר. העדכונים מתייחסים למענק השתתפות בהוצאות, מענק עידוד תעסוקה ופטור מארנונה.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

בגין החודשים ספטמבר-אוקטובר הרף המינימלי לזכאות למענק הינו ירידה בשיעור של 25% במחזור ההכנסות מול ספטמבר-אוקטובר אשתקד ( ולא 40% ).

גובה המענק הדו חודשי

עסק קטן עם מחזור שנתי עד 300,000 ₪

מחזור שנתי (₪) גובה המענק (₪, דו חודשי)
100,000 – 18,000 3,000
200,000 – 100,000 4,000
300,000 – 200,000 6,000

עסק עם מחזור שנתי של 300,000 ₪ ועד 1.5 מיליון ₪

פיצוי בשיעור של עד 15% ממחזור העסקאות דו חודשי אשתקד ועד 500,000 ₪ .
שיעור הירידה במחזור שיעור הפיצוי

שיעור הירידה במחזור שיעור הפיצוי
0-25% 0%
25-40% 3%
41-60% 6%
61-80% 10.5%
81-100% 15%

עסק עם מחזור שנתי מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪

פיצוי בשיעור של עד 15% ממחזור העסקאות דו חודשי אשתקד ועד 500,000 ₪ .
שיעור הפיצוי הינו פונקציה של הוצאות מוכרות במע”מ והוצאות שכר שנחסכו עקב הוצאת עובדים לחל”ת.
כעומק הירידה במחזור כך יגדל שיעור הפיצוי. מנגד ככל שנחסכו יותר הוצאות כך יקטן שיעור הפיצוי.

מתן מקדמות

העברת מקדמה מיידית על חשבון מענק השתתפות בהוצאות קבועות דו חודשי ספטמבר-אוקטובר בגובה של 50% מהמענק ששולם בפעימות הקודמות ( מרץ-אפריל או מאי-יוני , לפי בחירת העסק ). סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שייקבע לחודשים אלו.

את הבקשה למקדמה ניתן יהיה להגיש במהלך חודש אוקטובר בלבד.

לתשומת לב: מנכ”ל החברה, סמנכ”ל כספים, חשב החברה, מנהל חשבונות, חשב שכר

מענק שימור עובדים

הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקת עובדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר, בסכום של עד 5,000 ₪ ( עבור חודשיים ) בגין כל עובד מזכה שלא הוצא לחל”ת. מס’ העובדים המזכים תלוי במידת הירידה במחזור ההכנסות – כעומק הירידה במחזור כך תגדל כמות העובדים המזכים.

שיעור הירידה במחזור מענק מעל שיעור העסקה של
25-40% 80%
41-60% 70%
61-80% 55%
81-100% 40%

לדוגמא:
בעסק מועסקים 10 עובדים.
ירידה במחזור העסק בשיעור של 30%.
העסק זכאי למענק עבור עובדים שלא הוצאו לחל”ת החל מהעובד התשיעי.
כלומר, במידה ולא הוצאו עובדים לחל”ת כלל, העסק יקבל מענק חד פעמי דו חודשי בסכום של 5,000 ₪ * 2 עובדים = 10,000 ₪.

מענק זה יינתן ע”י משרד הכלכלה באמצעות הרשות לעסקים קטנים ובינוניים.

הגמשת הזכאות למענק הקיים לעידוד תעסוקה

מעסיקים שהחזירו עובדים מחל”ת או קלטו עובדים חדשים, אך נאלצו להוציאם שוב לחל”ת בחודש ספטמבר, לא ינוכו ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק , העובדים שהוצאו לחל”ת ובתנאי שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. רף השכר בגין עובד המזכה למענק הורד ל – 2,500 ₪ בחודש ( במקום 3,300 ₪ ).

הרחבת הסיוע בארנונה

פטור מלא מתשלום הארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר לעסק שירד לפחות ב – 25% במחזור ההכנסות בחודשים ספטמבר-אוקטובר.

בחינת הזכאות להנחה בארנונה, תתבצע ע”י הרשות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. עם קבלת האישור ההנחה תינתן ע”י העירייה באופן אוטומטי ותשלח על כך הודעה בכתב לעסקים.

נציין כי לפי המתווה הקודם אושרה הנחה בארנונה לעסקים שחוו ירידה של מעל 60% במחזור ההכנסות בתקופה יוני 2020 ועד יוני 2021.

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע