מועד הגשת דיווח שנתי על ניכויים – מידע למעסיקים/חברות

מאי 2016

על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל בקליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור,
החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2015 עד לתאריך ה – 31 במאי 2016
וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2015 במועדים כדלקמן:
1. מעביד/מנכה שישדר את הדוח לשנת המס 2015 עד ליום 31.5.2016 , רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2016 ויראו את הדוח כדוח שהוגש במועד החוקי, על כל המשתמע מכך.
2. מעביד/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום 31.5.2016 , אך שידר אותו עד ליום 30.6.2016 וגם הגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה,לא יוטל עליו עיצום כספי.
3. מעביד /מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום 30.6.2016 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד,מועד ההגשה במקרה זה,יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.
המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.