מנהל חשבונות – אחראי ליסינג ורכבי החברה

 

מצבת רכב ליום _________

שם החברה:_______________________

מספר רישוי סוג הרכב בבעלות החברה/שכור תאריך קניה/מכירה דגם קבוצת מחיר שם הנהג מס’ חודשי

שימוש

בשנת המס

שווי רכב שנזקף מד אוץ

________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 

תאריך: ________________

 

שם מכין הדוח:___________               חתימה:_____________

 

 

הערות:

 

1. את עמודת סוג הרכב יש למלא לפי הפרוט הבא:

פרטי: רכב פרטי.

מסחרי: רכב מסחרי עד 3.5 טון.

כבד: רכב מסחרי מעל 3.5 טון.

2. יש לציין תאריך קנייה / מכירה אם בוצעה פעולה השנה.

3. לרכב חדש יש לציין מד אוץ ליום הרכישה וצילום רשיון רכב.

4. קבוצת המחיר רשומה על רישיון הרכב.

5. בעמודת שווי הרכב שנזקף יש לציין את סה”כ שווי הרכב שנזקף למשכורות הנהג שהרכב משמש כרכבו הצמוד.

 

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.