מענק השתתפות בהוצאות קבועות

26.4.2020

אל:

מנכ”ל החברה, סמנכ”ל כספים, חשב החברה

חשב שכר, מנהלי חשבונות

הנדון: מענק השתתפות בהוצאות קבועות

בנוסף למענק פעימה ראשונה ושנייה, הממשלה אישרה תכנית סיוע הכוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיכול להגיע עד לסך של 400,000 ₪ לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו.
ככל שהנזק למחזור של העסק גבוה יותר כך הפיצוי הולך וגדל.
המענק יינתן גם לעמותות המוגדרות כמוסד ציבורי זכאי.
המענק הינו חד פעמי עבור ירידה במחזורים בחודשים 3-4/20 לעומת 3-4/19, בשיעור של 25% לפחות ( עסק שהחל פעילות לאחר 1.1.19 – יש חישוב שקלול מחזור )
הבקשה תוגש החל מיום 12.5.20 ועד 90 יום מתאריך זה , באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים הנדרשים .

המודל מעניק פיצוי שונה ל – 3 קבוצות עסקים :

א. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק

– מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ₪ בשנת 2019
– ירידה במחזור העסקאות 3-4/20 לעומת 3-4/19 בשיעור של 25% לפחות

גובה הפיצוי

– מחזור בשנת 2019: 18,000 – 100,000 ₪ מענק חד פעמי – 700 ₪
– מחזור בשנת 2019: 100,000 – 200,000 ₪ מענק חד פעמי – 1,875 ₪
– מחזור בשנת 2019: 200,000 – 300,000 ₪ מענק חד פעמי – 3,025 ₪


ב. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות בטווח 300,001 – 1,500,000 ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק
– ירידה במחזור העסקאות 3-4/20 לעומת 3-4/19 בשיעור של 25% לפחות

אחוז הפיצוי

שיעור הירידה במחזור % הפיצוי
0-25% 0%
 25-40%   3%
41-60% 6%
61-80% 10.5%
81-100% 15%

סכום הפיצוי
העיקרון – הכפלת מחזור העסקאות 3-4/19 באחוז הפיצוי

סכום הירידה במחזור % הירידה % הפיצוי סכום הפיצוי
מחזור 3-4/19  500,000
מחזור 3-4/20  180,000
ירידה במחזור 320,000 64% 10.5% 500,000*10.5%= 52,500 ₪

ג. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות בטווח 1.5 מיליון – 20 מיליון ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק
ירידה במחזור העסקאות 3-4/20 לעומת 3-4/19 בשיעור של 25% לפחות

העיקרון – הכפלת מחזור העסקאות 3-4/19 בשיעור משלים ההוצאה הנחסכת או 30% הנמוך מבניהם.

התוצאה המתקבלת מוכפלת באחוז הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה.

הגדרות
תשומות 2019 – סה”כ הוצאות מוכרות למע”מ בשנת 2019
הוצאות שכר נחסכות – סה”כ שכר שנחסך בתקופת המענק בגין יציאת עובדים לחל”ת/פיטורין * 6 ( שקלול שנתי )
שכ”ע חודשי של עובדים בחל”ת – ממוצע שכר ב – 3 חודשים שקדמו לחל”ת * 1.25

שיעור משלים ההוצאה הנחסכת = ( 0.9 * תשומות 2019 + הוצ’ שכר נחסכות ) – 1
מחזור 2019

אחוז הפיצוי

שיעור הירידה במחזור % הפיצוי
0-25% 0%
25-40% 10%
41-60% 20%
61-80% 35%
81-100% 50%

 

עריכת החישוב

הפיצוי       % הירידה      %
מחזור 3-4/19   1,600,000
מחזור 3-4/20 310,000 80.7% 50%
מחזור 2019 10,500,000
תשומות 2019   6,100,000 ( סך כל הוצאות מוכרות למע”מ )
הוצ’ שכר נחסכות בתק’ החל”ת 416,666
הוצ’ שכר נחסכות בתק’ החל”ת בשקלול שנתי 2,500,000 

חישוב שיעור משלים ההוצאה הנחסכת:

0.239 = (0.9* 6,100,000 + 2,500,000) -1
10,500,000

סכום הפיצוי

191,200 ₪ = 0.239 * 0.5 * 1,600,000 ₪

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע