מענק לעידוד תעסוקה – זכאות ואופן הגשת הבקשה

גובה המענק בגין החזרת עובדים בחודשים אפריל – מאי הינו 500,3 ₪ עבור כל עובד.
גובה המענק בגין החזרת עובדים בחודשים יוני – יולי הינו 500,7 ₪ עבור כל עובד.
גובה המענק בגין החזרת עובדים בחודשים אוגוסט – אוקטובר הינו בטווח יורד בסך 625,5 – ₪ 875,1 ₪ עבור כל עובד.
המענק ישולם ב – 4 תשלומים שווים בגין העסקת העובד בכל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020.

מיהו “עובד מזכה”         עובד המשתכר לפחות 300,3 ₪ בחודש בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

חלופה א:

בגין חודש מועד חזרה לעבודה מועד חזרה לעבודה מועד חזרה לעבודה
חודש העסקה מיום 4.19 ועד 4.3 מאי יוני
יוני 875 875 1,875
יולי 875 875 1,875
אוגוסט 875 875 1,875
ספטמבר 875 875 1,875
כ”סה 3,500 3,500 7,500

חלופה ב:

בגין חודש מועד חזרה לעבודה מועד חזרה לעבודה מועד חזרה לעבודה מועד חזרה לעבודה
חודש העסקה יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר
יולי 1,875
אוגוסט 1,875 1,875
ספטמבר 1,875 1,875 1,875
אוקטובר 1,875 1,875 1,875 1,875
כ”סה 7,500 5,625 3,750 1,875