קיצור שבוע העבודה במשק- הלכה למעשה

נובמבר 2018

קיצור שבוע העבודה במשק- הלכה למעשה

החל מיום 1 באפריל 2018 נכנס לתוקף “צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק”, הצו חל על כלל המעסיקים במשק, גולת הכותרת- שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת מ-43 שעות שבועיות, ל- 42 שעות שבועיות ללא הפחתה בשכר העובד.

להלן עיקרי החוק :

• שעת העבודה, אשר תופחת משבוע העבודה, תיקבע בין המעסיק לעובד בהתאם לצרכי העבודה ובקשת העובד עד כמה שניתן.

• עובד שיעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר-יהיה זכאי לתמורה נוספת בעד השעה הנוספת.

• השכר השעתי- יחושב על בסיס 182 שעות חודשיות (במקום 186 שעות)- כלומר: שכר המינימום השעתי עודכן בחוק ל 29.12 ש”ח

• במקומות עבודה בהם עובדים במשמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת

• החרגה מהחוק- החוק לא חל על עובדים שלא חל עליהם חוק שעות עבודה ומנוחה- סעיף 30 (א) לחוק האמור- כלומר : נושאי משרת אמון, וסוגי משרות שלא ניתן לעקוב אחר שעות עבודתם – עקב אופי העבודה.

באדיבות מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.