רכב צמוד לעובד בתקופת חל”ת

24.3.2020

אל: מנהלי חשבונות, חשבי שכר

הנדון: רכב צמוד לעובד בתקופת חל”ת

בתקופת החל”ת מוקפאים יחסי העבודה אך הם אינם מתנתקים. החובות החלות על הצדדים ממשיכות לחול בתקופה זו.

משמעות הקפאת יחסי העבודה לעניין רכב צמוד לעובד:

ככל שעובד מחזיק ברכב צמוד מהעבודה טרם היציאה לחל”ת, ניתן לדרוש מהעובד להשיב את הרכב למעסיק בתקופת החל”ת, והעובד מחויב בהחזרתו.

שווי רכב צמוד בתקופת חל”ת:

במידה והעובד החזיר את הרכב למעסיק בתקופת החל”ת, אין צורך לזקוף שווי שימוש ברכב בתקופה זו.
במידה והרכב נשאר ברשות העובד בתקופת החל”ת, הנושא לא ברור.

עמדת ביטוח לאומי

לפי חוזר מעסיקים מס’ 1458 , שפורסם בתאריך 29/6/2015 – “אופן הדיווח עבור הטבות שכר בתקופת חל”ת” , ההטבה תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל”ת. סכום ההטבה ששולמה לעובד בחודש שקדם לחודש בו יצא העובד לחל”ת, תיחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר ( כמו דמי אבטלה ).
כלומר, ניתן להבין שאין צורך לזקוף שווי רכב בתקופת החל”ת.
מנגד, נרשם בחוזר כי הטבת שכר המשולמת לעובד מידי חודש ( כמו שווי רכב ) המשולמת לעובד גם בתקופת שהותו בחל”ת, הינה בגדר הכנסת עבודה ולפיכך חייבת בניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.
עמדת רשות המיסים

ככל הידוע לנו, לא פורסמה הנחייה בנושא.

לדעתי, במידה ויש הקפאת שימוש ברכב , אין לחייב שווי שימוש רכב בתקופת החל”ת.

יש לוודא הקפאת שימוש ולשמור תיעוד, לדוגמא: צילום מד הק”מ , הצהרת העובד על אי שימוש ונסיעה ברכב בתקופת החל”ת.

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע