רשת ביטחון כלכלית 2021 – 2020

2.8.2020

אל:

מנכ”ל/ית החברה 

סמנכ”ל/ית כספים

חשב/ת החברה

כלכלן/ית החברה

מנהל/ת חשבונות

חשב/ת שכר

 

הנדון: רשת ביטחון כלכלית 2021 – 2020

במסגרת התכנית הכלכלית החדשה שפורסמה לאחרונה, תוענק רשת ביטחון כלכלית למשך שנה. תכנית זו מהווה הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה.

בתכנית יינתנו, בין היתר, שני סוגי מענקים חדשים:

1. מענק סוציאלי דו חודשי – לעצמאים ובעלי שליטה
2. מענק השתתפות בהוצאות קבועות דו חודשי – לעסקים ( עצמאים, חברות, מלכ”רים ושותפויות )

תקופת הזכאות – המענקים הינם דו חודשיים לתקופה שמיום 1.5.20 ועד 30.6.21 ( 7 תשלומים דו חודשיים וסה”כ בגין 14 חודשים )

תנאי סף – ירידה במחזור ההכנסות בשיעור של לפחות 40% בחודשי המענק אל מול אשתקד
( לדוג’: 5-6.20 לעומת 5-6.19 ).

מענק סוציאלי דו חודשי – לעצמאים ובעלי שליטה

אוכלוסיית היעד – עצמאים ושכירים שהם בעלי שליטה בחברת מעטים.

תנאי נוסף – הכנסה חייבת בשנת 2018 או 2019 לפחות 8,568 ₪ ועד 651,600 ₪ ( של העצמאי או החברה ).

גובה המענק הדו חודשי – 15,000 ₪ בחודשיים ועד 70% מההכנסה החייבת הממוצעת הדו חודשית בשנת 2018 או 2019 , או השכר ברוטו ממוצע דו חודשי בשנת 2018 או 2019.

בגין מאי – יוני השנה ניתנה כבר מקדמה בלתי חוזרת בסך עד 7,500 ₪ למי שהיה זכאי למענק פעימה שנייה.

מועד הגשת בקשה – החל מ – 25.8.20 ( בגין מאי-יוני ) ולאחר מכן כל 15 לחודש העוקב לחודשיים שקדמו.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות דו חודשי – לעסקים ( עצמאיים, חברות, מלכ”רים ושותפויות )

אוכלוסיית היעד – עסקים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪ ( לעסקים מעל 100 מיליון יש הוראות בנפרד ).

עסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020 – בתנאי ירידה כלשהי במחזור בחודשי המענק , יהיו זכאים למענק בסך 3,000 ₪ לעוסק פטור ומענק בסך 4,000 ₪ לעוסק מורשה.

גובה המענק הדו חודשי –

לעסק קטן מחזור שנתי עד 300,000 ₪.

מחזור שנתי (₪ ) גובה המענק ( ₪, דו חודשי )
18,000 – 100,000 3,000
100,000 – 200,000 4,000
200,000 – 300,000 6,000

מועד הגשת בקשה – באזור האישי של רשות המיסים החל מ – 28.7.2020 .
להלן קישור להגשת הבקשה –

https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant

לעסק בעל מחזור שנתי של 300,000 ₪ עד 100 מיליון ₪

מענק דו חודשי עד 500,000 ₪ ולא יותר מ – 15% מהמחזור בתקופה המקבילה.

מועד הגשת בקשה – בטופס מקוון באתר רשות המיסים החל מ – 30.7.2020 ( טרם נפתח ).

לתשומת לב בעלי התפקידים הבאים בארגון:

מנכ”ל/ית החברה, סמנכ”ל/ית כספים, חשב/ת החברה, כלכלן/ית החברה, מנהל/ת חשבונות, חשב/ת שכר

הטבות נוספות

– מענק ארנונה: החזר הוצאות ארנונה לעסק בתנאי ירידה במחזור המכירות לפחות 60%.
– הלוואות בערבות מדינה – הלוואות בתנאים אטרקטיביים.
– רישוי עסקים – הארכת תוקף רישיון העסק עד סוף חודש יוני 2021.
– פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות – לא נזילה ועד 10,500 ₪ בחודש.
– הטבות בדמי אבטלה – עד סוף יוני 2021 או ירידת האבטלה מתחת ל – 10%
– התאמת מנגנון החל”ת – קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל- 14 יום בלבד.
– מענק הסתגלות – לבני 67 ומעלה בגובה עד 4,000 ₪ בחודש.

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע