שווי שימוש ברכב בתקופת סגר

25.9.2020

אל:
מנכ”ל החברה, סמנכ”ל כספים, חשב החברה, מנהל חשבונות, חשב שכר

 

הנדון: שווי שימוש ברכב בתקופת סגר

בהמשך לחוזר מיום 30.4.2020 בנושא הנ”ל, ובשל הסגר הנוסף שהוטל החל מהיום וצפוי להסתיים לאחר שמחת תורה, להלן הלך הדברים בנושא שווי שימוש ברכב:

בתאריך 2.4.2020 פרסמה רשות המיסים הנחייה בדבר זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – לגבי עובד שהוצא לחל”ת בשל משבר הקורונה ( מצ”ב עותק מההנחיה ).

בתביעה ייצוגית שהוגשה בנושא נטען מדוע אין לחייב את כלל העובדים בגין שווי שימוש ברכב בתקופה של סגר, זאת בטענה כי “נמנעה מהם כתוצאה מאותה החלטה שלטונית , היכולת לעשות שימוש פרטי ברכב המעסיק , באופן שיש בו כדי לשלול את החובה לזקיפת הכנסה נוספת בגין הצמדת רכב כאמור”.
בתגובת המדינה לתביעה הייצוגית בנוגע לחיוב בשווי שימוש ברכב, נטען כי ” אין בהנחיה הוראה כי על העובד להחזיר את הרכב לחצרים של המעסיק או לחניון של המעסיק, אלא צריך שיישלל מהעובד פוטנציאל השימוש ברכב המעסיק”.

כלומר, לפי פרשנות של רשות המיסים, אין צורך שהעובד יחזיר את הרכב, פיזית, לחצרים של המעסיק או לחניון של המעסיק, אלא שמספיק שהחזרת הרכב תהיה רעיונית ויישלל מהעובד פוטנציאל השימוש ברכב.

לתשומת לב: מנכ”ל החברה, סמנכ”ל כספים, חשב החברה, מנהל חשבונות, חשב שכר

אין חובת אי שימוש של חודש מלא, על פי ההנחיה אי השימוש יחושב באופן יחסי לפי מס’ הימים בהם לעובד לא הייתה אפשרות להשתמש ברכב.

לדעתנו, בתקופה בה מכריזה המדינה על סגר, אין מקום לחיוב בשווי שימוש ברכב.

על עמדה זו חולקת רשות המיסים, אך מנגד בתגובתה לתביעה הייצוגית שהוגשה בנושא, אמרה ולא הוסיפה – כי אין חובה להחזיר את הרכב פיזית אלא מספיק שיישלל פוטנציאל השימוש ברכב.

אין בחוזר זה משום המלצה כלשהי לפעול בדרך זו או אחרת, וכל מטרת חוזר זה היא ליידע אתכם על התנהלות התביעה בנושא זה.

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il