תשלום מס בשיעור של 10% בגין הכנסה משכ”ד למגורים – עד 31.1.2021

24.01.2021

 

הנדון: תשלום מס בשיעור של 10% בגין הכנסה משכ”ד למגורים – עד 31.1.2021

מסלול המיסוי בשיעור של 10% ממחזור הכנסות משכ”ד למגורים הינו באופן שתשלום המס יבוצע בתוך 30 ימים מתום שנת המס, קרי 31.1.2021 , אלא אם שולמו בשנת המס מקדמות ע”ח המס. הבוחר במסלול זה אינו זכאי לנכות פחת או הוצאות אחרות שהוצאו בייצור ההכנסות מדמי שכירות, אינו זכאי לקיזוזים, זיכויים או פטורים אחרים מההכנסה מדמי השכירות.

בעת מכירת הדירה , עלות הדירה לצורך חישוב השבח ( במידה והמכירה אינה בפטור ממס ), תהיה בניכוי הפחת המירבי שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא נבחר מסלול זה לתקופה שבה שילם היחיד מס כאמור במסלול זה ( כלומר, השבח יגדל ).

קיימים 2 מסלולי מיסוי נוספים ליחיד המשכיר דירה למגורים בישראל:

מסלול הפטור ממס: בגין הכנסה עד לתקרה בסך של 5,070 ₪ בשל חודש השכרה כלשהו. חריגה מהתקרה אינה שוללת את הפטור לחלוטין, אלא מקטינה אותו בגובה ההפרש שבין דמי השכירות לבין התקרה. בעת מכירת הדירה, עלות הדירה לצורך חישוב השבח תהיה בניכוי הפחת שהיה ניתן לנכותו אילולא נבחר מסלול זה.

מסלול המיסוי הרגיל: הכנסה חייבת ( הכנסה בניכוי הוצאות, לרבות פחת ומימון ) תחוייב במס בשיעורי מס רגילים בשיעור מס  התחלתי של 31% ( למעט למשכיר שמלאו לו 60 שנים אשר ייהנה ממדרגות מס התחלתיות של 10% ).

המידע הנ”ל באדיבות משרד מיכה אזולאי, רו”ח – www.azoulay.co.il

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע