מעסיק, צור קשר

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכםשליחת קורות חיים

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכם


מאמרים

הודעה בדבר תנאי עבודה

  (בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס”ב – 2002)     1. שם המעביד: ____________ (להלן: “החברה”). כתובת: ___________.   2. שם העובד:_______________ (להלן: “העובד”). ת.ז. : _____________. כתובת : _________________ .   3. תקופת העבודה א. חוזה לתקופה בלתי קצובה – תאריך תחילת עבודה _________________ . ב. חוזה לתקופה קצובה – תאריך תחילת עבודה _________________ . מועד סיום […]

מנהל חשבונות – אחראי ליסינג ורכבי החברה

  מצבת רכב ליום _________ שם החברה:_______________________ מספר רישוי סוג הרכב בבעלות החברה/שכור תאריך קניה/מכירה דגם קבוצת מחיר שם הנהג מס’ חודשי שימוש בשנת המס שווי רכב שנזקף מד אוץ ________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     תאריך: ________________   שם מכין הדוח:___________               חתימה:_____________     הערות:   1. את […]

כתיבת קורות חיים

  קורות החיים מהוות מעין תעודת זהות מקצועית, שאמורה לשקף אותך בצורה הכי נאמנה (אבל מחמיאה) כשאתה מנסה להתקבל לעבודה חדשה. הדבר הכי חשוב בכתיבת מסמך קורות חיים הוא למקד אותם, להימנע מעומס יתר של פרטים, להגיש אותם בצורה מסודרת ואסתטית. התמקד בנקודות חשובות ורלוונטיות שברצונך להדגיש, קורות חיים קצרים הם לא בהכרח רעים. לרשותך […]

התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת

הצהרה התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת אני הח”מ : ______________ הגר ב: ________ ת”ז מס’ : _________. הממלא תפקיד של: _________________. בחברת: _____________ (להלן “החברה”) מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: 1. לא לגלות ו/או למסור ו/או להעביר לכל אדם ו/או גוף בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה כל מידע ו/או ידע לרבות סודות מקצועיים […]

תזכורת לדיווח לפקיד השומה על העברת עובדים

אל: חשבי שכר, מנהלי חשבונות   הנדון: תזכורת לדיווח לפקיד השומה על העברת עובדים שבוצעה בעבר בין מעסיקים למעט העברה של עד 3 עובדים בשנה   חשבי שכר, מנהלי חשבונות האחראים על הפקת המשכורות בארגון, שימו לב: חוזר מס הכנסה 6/2011, שדן ב”העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל” (להלן:״החוזר״), כלל שינוי […]

Font Resize