מעסיק, צור קשר

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכם



שליחת קורות חיים

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכם


מאמרים

העסקת נוער בחופשת הקיץ

    יולי 2017                                                                                                                                                   אל: מעסיקים מנהלי חשבונות חשבי שכר הנדון: מעסיק נכבד, החופש בפתח אל תהיה במתח         הכול על העסקת נוער בחופשת הקיץ     במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות עד גיל 18 מצטרפים למעגל התעסוקה. להלן תמצית התנאים והחוקים להעסקת בני נוער.   גיל העסקה ניתן להעסיק נער/ה מגיל 14 […]

הודעה בדבר תנאי עבודה

  (בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס”ב – 2002)     1. שם המעביד: ____________ (להלן: “החברה”). כתובת: ___________.   2. שם העובד:_______________ (להלן: “העובד”). ת.ז. : _____________. כתובת : _________________ .   3. תקופת העבודה א. חוזה לתקופה בלתי קצובה – תאריך תחילת עבודה _________________ . ב. חוזה לתקופה קצובה – תאריך תחילת עבודה _________________ . מועד סיום […]

מנהל חשבונות – אחראי ליסינג ורכבי החברה

  מצבת רכב ליום _________ שם החברה:_______________________ מספר רישוי סוג הרכב בבעלות החברה/שכור תאריך קניה/מכירה דגם קבוצת מחיר שם הנהג מס’ חודשי שימוש בשנת המס שווי רכב שנזקף מד אוץ ________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     תאריך: ________________   שם מכין הדוח:___________               חתימה:_____________     הערות:   1. את […]

כתיבת קורות חיים

  קורות החיים מהוות מעין תעודת זהות מקצועית, שאמורה לשקף אותך בצורה הכי נאמנה (אבל מחמיאה) כשאתה מנסה להתקבל לעבודה חדשה. הדבר הכי חשוב בכתיבת מסמך קורות חיים הוא למקד אותם, להימנע מעומס יתר של פרטים, להגיש אותם בצורה מסודרת ואסתטית. התמקד בנקודות חשובות ורלוונטיות שברצונך להדגיש, קורות חיים קצרים הם לא בהכרח רעים. לרשותך […]

התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת

הצהרה התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת אני הח”מ : ______________ הגר ב: ________ ת”ז מס’ : _________. הממלא תפקיד של: _________________. בחברת: _____________ (להלן “החברה”) מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: 1. לא לגלות ו/או למסור ו/או להעביר לכל אדם ו/או גוף בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה כל מידע ו/או ידע לרבות סודות מקצועיים […]

Font Resize