מעסיק, צור קשר

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכםשליחת קורות חיים

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכם


מאמרים

התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת

הצהרה התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מתחרות בלתי הוגנת אני הח”מ : ______________ הגר ב: ________ ת”ז מס’ : _________. הממלא תפקיד של: _________________. בחברת: _____________ (להלן “החברה”) מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: 1. לא לגלות ו/או למסור ו/או להעביר לכל אדם ו/או גוף בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה כל מידע ו/או ידע לרבות סודות מקצועיים […]

תזכורת לדיווח לפקיד השומה על העברת עובדים

אל: חשבי שכר, מנהלי חשבונות   הנדון: תזכורת לדיווח לפקיד השומה על העברת עובדים שבוצעה בעבר בין מעסיקים למעט העברה של עד 3 עובדים בשנה   חשבי שכר, מנהלי חשבונות האחראים על הפקת המשכורות בארגון, שימו לב: חוזר מס הכנסה 6/2011, שדן ב”העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל” (להלן:״החוזר״), כלל שינוי […]

לא ניתן לקזז תשומות בשל רכישת קרקע לבית מגורים שמחציתו מיועדת לעס

אל: מנהלי חשבונות חשבים סמנכ”לי כספים   הנדון: לא ניתן לקזז תשומות בשל רכישת קרקע לבית מגורים שמחציתו מיועדת לעסק   תקציר עמ 13956/09 * בבית המשפט המחוזי בחיפה * המערערת: א. ילדור מתכות (1994) בע”מ *לפני כב’ השופט רון סקול *ניתן ב- 11.10.2011 * המשיב: מס ערך מוסף חדרה בית המשפט המחוזי בחיפה פסק […]

תיקון מס’ 41 לחוק מס ערך מוסף – מיסוי שירותים על בסיס מזומן

אל: חשב החברה סמנכ”ל כספים   הנדון: תיקון מס’ 41 לחוק מס ערך מוסף – מיסוי שירותים על בסיס מזומן   להלן עיקרי התיקון לחוק: פרק ו’ לחוק, קובע את מועד החיוב במס בעסקאות שונות. סיף 24 לחוק המתייחס ל”שירות”, קבע עד למועד התיקון כי בשירות חל חיוב במס עם נתינתו. במידה וניתן השירות חלקים […]

הגדלת מספר ימי חופשה לעובדים – מידע למעסיקים/חשבי שכר

מאי 2016 באוקטובר 2015 נחתם הסכם קיבוצי חדש המעגן את הגדלת המכסה של ימי החופשה השנתית לעובדים. בתיקון לחוק החופשה השנתית מפברואר 2016 הורחב הסכם זה לכלל המשק. בהתאם להסכם, החל מיולי 2016 יועלה מינימום ימי החופשה במשק ל-11 ימים ומינואר 2017 מינימום ימי החופשה יעלה ל-12 ימים.   המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – […]

Font Resize