מעסיק, צור קשר

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכםשליחת קורות חיים

ליצירת קשר השאר/י פרטים וצוות בוקיפר יחזור אליכם


מאמרים

החזר הוצאות רכב בתפקיד – האם מדובר בהכנסת עבודה?

נובמבר 2013 אל: רואה חשבון      סמנכ”ל כספים      חשב      מנהל חשבונות ראשי      חשב שכר   החזר הוצאות רכב בתפקיד – האם מדובר בהכנסת עבודה?   בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי באופן עקרוני החזר הוצאות רכב בתפקיד אינו בבחינת הכנסת העובד, אם מדובר בהוצאה שהוציא המעביד לצורכי […]

טיפים הם חלק מהשכר גם אם התקבול לא נרשם בקופה

נובמבר 2013 אל: חשב חברה חשב שכר מנהל חשבונות   פסק דין: טיפים הם חלק מהשכר גם אם התקבול לא נרשם בקופה     העובדות התובעים בפרשה זו היו ארבעה מלצרים אשר עבדו תקופות של מספר שנים כל אחד במסעדה הפועלת בקניון רמת אביב. שכרם של המלצרים שולם באמצעות כספי הטיפ שנאספו על ידם. התחשבנות […]

“מיסוי ירוק” – הטבות מס בגין שימוש במתקנים להפקת אנרגיה סולארית

 יוני 2012 אל: סמנכ”ל כספים / חשב / מנהל חשבונות ראשי   הנדון: “מיסוי ירוק” – הטבות מס (פחת מואץ) בגין שימוש במתקנים להפקת אנרגיה באמצעות אנרגיית השמש   * ביום 24 במאי 2010 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: “התקנות” או “התיקון”) במסגרתו עודכנו התקנות לגבי מתקנים העושים שימוש באנרגיה חלופית. * […]

הקלות בחוק מע”מ – בסיס מזומן

אפריל 2012 אל: סמנכ”ל כספים חשב החברה מנהל/ת חשבונות מנהלת חשבונות לקוחות     הנדון: הקלות בחוק מע”מ – בסיס מזומן     ביום 21 במרס 2012, התקבל בכנסת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס’ 42 והוראת שעה), התשע”ב-2012 (להלן:”תיקון 42″). בעיקרו תיקון 42 בא להקל על ציבור העוסקים במשק, בעיקר בעלי עסקים קטנים, להלן […]

סיכום זכויות וחובות בנושא עובדים זרים

    הנדון: סיכום זכויות וחובות בנושא עובדים זרים, לעניין חוקיות ההעסקה, דיני עבודה, מס הכנסה וביטוח לאומי 1. חוק עובדים זרים (1) “חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)” (להלן – החוק). מטרת החוק היא דאגה לרווחת העובד הזר ולזכויותיו, בצד ניסיון לצמצם את תופעת העובדים הזרים. החוק דן, בין היתר, […]

Font Resize