טיפים הם חלק מהשכר גם אם התקבול לא נרשם בקופה

נובמבר 2013

אל:
חשב חברה
חשב שכר
מנהל חשבונות

 

פסק דין: טיפים הם חלק מהשכר גם אם התקבול לא נרשם בקופה

 

 

העובדות

התובעים בפרשה זו היו ארבעה מלצרים אשר עבדו תקופות של מספר שנים כל אחד במסעדה הפועלת בקניון רמת אביב. שכרם של המלצרים שולם באמצעות כספי הטיפ שנאספו על ידם.
התחשבנות מול המלצרים בוצעה בסוף כל משמרת. במידה וסכומי הטיפ היו נמוכים משכר המינימום השלים אותם המעסיק עד לגובה שכר המינימום. בדרך כלל הרוויחו המלצרים סכומים גבוהים בהרבה משכר המינימום. עולה מפסק הדין, כי ספר המלצרים ותלושי השכר שניהלה המסעדה היו לא מלאים במקרה הטוב ולא נכונים במקרה הטוב פחות. בספר המלצרים נרשמו סכומים להשלמה בלבד אם היו כאלו, ואילו תלושי השכר היו לא אמיתיים במובן זה שהם לא שיקפו את שכר העובדים אלא סכומים אשר נקבעו על פי סיבות שונות, כגון בקשות של העובדים לא להגיע לרמות שכר מסוימות וכדומה.

אלו היו עיקרי העובדות. התביעה המרכזית של העובדים הייתה לשכר מינימום מלא בגין כל שעות עבודתם, בסכום שהצטבר ללמעלה מחצי מיליון ₪. בנוסף תבעו המלצרים זכויות נלוות-נסיעות, חופשה, הבראה, חגים, הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.

 

 

הכרעת בין הדין
כל מי שקרוב מעט לתחום מכיר ללא ספק את פסק הדין בעניין “ענבל מלכה”. זהו פסק דין אשר ניתן בשנת 2005 על ידי בית הדין הארצי לעבודה ובו נקבע כי רק כספי תשר אשר נרשמו כתקבול בספרי העסק, יכולים להיחשב לחלק מן השכר.

פסק דין בו עוסקים אנו נפתח עם הפניה להלכת “ענבל מלכה” ומיד לאחריה הבהרה, כי מאז נפסקה הלכה זו חל בה “כרסום”. בית הדין הפנה כמובן להכרעת בג”צ בעניין “אסתר כהן” שם הוכרו כספי הטיפ כשכר לצורך קצבת תלויים. בית הדין הפנה אף לפסק דין בעניין “שני רפפורט” אשר ניתן לפני כשנה בו הוכרו כספי טיפ כשכר הגם שלא נרשמו.

מדובר אם כן ב”כרסום” בהלכת “ענבל מלכה” אשר על פיה פסק בית הדין את הדברים הבאים – “…עמדתנו היא, כי בנסיבות חריגות ומסוימות, אין להיצמד באופן גורף ודווקני לתנאים המצברים שנקבעו בפס”ד מלכה לצורך הכרה בטיפים כהכנסה מעבודה. אנו סבורים, כי מקום שהוכח, מעל לכל ספק, כי המלצר קיבל שכר מינימום על פי דין מתשרים, ששולמו לו על ידי לקוחות המסעדה, ובהינתן כי המלצר הסכים לשיטת תשלום זו, יש לקבוע, כי מדובר בהכנסה מעבודה, אף אם לא בוצע לכך רישום בקופת המעסיק. אנו סבורים, כי אין ליתן משקל מכריע, לשאלת תשלום המס ולא על פיו ייקבע מהותו של התשלום”.
אין ספק, כי הייתה חשיבות רבה להתרשמות בית הדין, כי מדובר בתביעה חסרת תום לב. שימו לב לדברים הבאים שאמרו השופטים – “רק בדיעבד, לאחר שהחליטו יחדיו על סיום העסקתם בנתבעת, טוענים התובעים כי אין לראות בטיפים כ”שכר עבודה”. בעשותם כן, מבקשים התובעים ליהנות מזכויות שלא הוסכם עליהן בין הצדדים ולהטיל על הנתבעת חבות כלכלית כבדה בסכום של כ- 520,000 ₪ רק ברכיב של תשלום שכר מינימום! לא ניתן להתעלם מכך, כי מדובר בעסק המפעיל בית קפה, אשר בוודאי לא יעמוד בגזירה כלכלית כבדה ומנגד, התובעים יקבלו תשלומי שכר כפולים ומכופלים”.
על פי האמור נדחתה תביעת המלצרים לשכר מינימום. לעומת זאת בכל הנוגע לזכויות נלוות לרבות דמי נסיעות, דמי הבראה, חופשה ואף פיצויי פיטורים, בכל אלו הכיר בית הדין בזכותם של העובדים ופסק להם את המגיע להם.

 

מחשבות לאחר פסק הדין

אין ספק – למסעדנים, מדובר בפסק דין “מרגיע”. עולה מפסק הדין הכרה של מערכת המשפט בהיבט של יחסי עבודה, בלגיטימיות של שימוש בתשר לתשלום שכר ובלבד שכך יעשה באופן הוגן ותם לב. במציאות הכלכלית של היום לא ניתן להפחית מחשיבות גישה זו .

בהקשר זה לא יהיה זה מיותר לציין, את חשיבותו הרבה של בג”צ “אסתר מלכה”. הכרעה זו אשר איגוד המסעדות השקיע מאמצים ומשאבים רבים בייצוג עמדת המסעדנים בהליך שקדם לה יצרה למעשה את התשתית משפטית לפסק הדין ולהבנה, כי כספי התשר הינם שכר עבודה.

לאור האמור לעיל, בעלי תפקידים בכירים בחברה, לרבות מנהל חברה, סמנכ”ל כספים, שאחראים על השמת בכירים בחברה, לרבות חשב חברה, מנהל חשבונות ראשי, חשב שכר, ראוי לתת את הדעת למספר נקודות –ראשית, זכרו שמדובר בפסק דין של ערכאה נמוכה. שנית, שימו לב שוב כמה תהפוכות עוברת סוגיה זו. אין ספק, כי טלטלות כאלו עוד יגיעו.
ושלישית, הפיקו לקחים – הקפידו על ספר מלצרים, הסכמי עבודה ותלושי שכר מדויקים ונכונים.
המעסיק במקרה זה יכול היה לחסוך לעצמו גם כספים וגם לילות ללא שינה אם היה מקפיד על כל אלו.

 

 

המידע הנ״ל באדיבות מיכה אזולאי, רו״ח – www.azoulay.co.il

 

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.

המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.